informatie

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 84/2011 en welke u (op verzoek gratis) ter beschikking zijn/worden gesteld.

 

De levering van alle opdrachten/ beelden en albums geschied pas na gehele betaling van het factuurbedrag.

 

Bij portretopdrachten: Mijn streven is de beelden of foto's aan u te verzenden binnen 3 weken na betaling van het factuurbedrag.

Levertijden kunnen soms afwijken door mijn medewerking voor stichting make a memory: zij vervaardigt foto’s voor familie van ernstig zieke, stervende of overleden baby’s vanaf 24 weken zwangerschap en kinderen tot en met 16 jaar. Deze fotografie is niet van tevoren te plannen en zijn vaak spoedopdrachten. Hierdoor kan een levering soms pas later zijn, in dit geval zal ik u natuurlijk altijd op de hoogte brengen.

Bij bruiloften: Binnen een week zal ik een selectie sturen met internetbestanden waar u uit kunt kiezen.

Wilt u alleen een dvd, dan zal deze met een maand na de bruiloft aan u verzonden worden

Wilt u ook een album, dan is het streven binnen 2 maanden. Wilt u meewerken en meedenken aan het album, dan kan deze tijd oplopen aangezien er dan steeds een wachttijd tussen zit. Voor mij om te wachten op uw reactie en voor u om te wachten op de bewerkingen die u heeft aangegeven. Het voordeel is wel dat u echt een album naar wens krijgt! Het streven is dan het album binnen 3 maanden te leveren. Wilt u veel veranderingen in het album, dan kan deze tijd verder oplopen. Houd hier dus rekening mee.